Kontakt / Bestyrelsen

Bestyrelsen

 
Formand:
Heidi Christensen
42922125
 
Næstformand:
Bjørn Christensen
42636304
 
Kasserer/ sekretær:
Kira Sørensen
40597261
 
Bestyrelsesmedlem:
Dorthe Lyngholm
61269491
 
Bestyrelsesmedlem:
Pernille Ugleholdt
28550324
 
Bestyrelsesmedlem:
Lonny Haupt
28801837
 
Bestyrelsesmedlem:
Skrållan Arndt
41608208
 
1. Suppleant:
Mette Meyer
 
2. suppleant
Ubesat
 
 
Kontakt til bestyrelsen kan ske pr tlf til de enkelte medlemmer
eller på mail mbrk.rideklub@gmail.com
 
Henvendelse vedr rideskole skal ske til Thysbjerg Ridecenter på fysio@thysbjerg.dk
 
Møllebakkens Rideklub | Præstemarksvej 4, 4241 Vemmelev - Denmark | mbrk.rideklub@gmail.com